RPG na jeden večer? Hrajte podle zjednodušených pravidel WoD. Včetně magie ;)

K hraní rolových her patří piplání vlastní postavy. Někdy se ale možná chcete sejít jen na jeden nebo dva večery a odehrát rychlovku, jednohubku. Ať už jste ve World of Darkness nováčci nebo veteráni, bez ohledu na to, zda hrajete fantasy, sci-fi nebo se touláte v reáliích současného světa, jsou tu zjednodušená pravidla WoD. A pomůžou vám vytvořit hráčskou postavu během 2 minut.

Zapálené hnutí za zkrácení pravidel RPG her :-)
Zapálené hnutí za zkrácení pravidel RPG her :-)

Atributy

Plná pravidla World of Darkness rozdělují 9 hlavních atributů (mentální, fyzické a sociální krát síla, finesa a odolnost). Pro jednohubkové dobrodružství na to hoďte bobek. Rozdělte si 7 až 8 teček (tj. kostek) zkrátka jen mezi hlavu (mental), tělo (physical) a vliv (social), jako to možná znáte z DrD2. Doporučujeme: 3, 3 a 2 nebo 4, 2 a 1.

Schopnosti? Raději popisy.

Zapomeňte na třicet dva nebo dokonce více různých skillů spadajících do tří nebo více skupin… Vymyslete si tři nebo čtyři , popisy, které budou vaši postavu definovat. Pomohou vám dokreslit historii postavy a určí, v čem je dobrá. Mohou to být povolání (např. vesnický kovář, řidič sanitky, statečný voják, profesionální boxer, učitel dějepisu a zeměpisu, vyšetřovatel pojišťovny, …) nebo koníčky (např. jízda na koních, turismus, snowboarding, malířství, letecký modelář …), silné životní zkušenosti (např. přežil koncentrační tábor, třikrát rozvedená, uprchnul ze zajetí, zachránila život sousedce), případně magické obory, pokud chcete hrát kouzelníka (např. oheň, voda, stíny, telekineze, tělo, …).

Mezi tyto popisy rozdělte 9 teček (tj. kostek). Počet teček a vůbec počet popisů samozřejmě závisí na tom, s jak zkušenými postavami chcete hrát. Doporučujeme: 4, 3 a 2.

Atributy a popisy při hře

Kvalitní popis vám pomůže bez váhání hrát za hotovou autentickou osobnost. Navíc napovídá, v jakých situacích, o jejichž výsledku má rozhodnout hod kostkou, si můžete započítat kromě kostek za patřičný atribut také další kostky za popis postavy. Bank kostek:

 • Atribut + popis (pokud je logické, že v dané situaci dává postavě výhodu).
 • Nebo atribut + 0 (pokud popis žádnou výhodu nedává).
 • Výjimečně atribut + atribut.

Pro běžný úspěch středně náročné akce potřebujete, aby vám alespoň na jedné kostce padlo 8, 9 nebo 10. Po desítce se hází znovu. Pro velký úspěch (podařilo se něco navíc) nebo velmi náročnou zkoušku potřebujete alespoň 3 takové hody, pro mimořádný úspěch potřebujete 5 takových hodů (např. nechat se vystřelit kanónem, dopadnout bez újmy do parakotoulu a nerozbít při tom vánoční ozdobu pověšenou na krku). V případě měření sil dvou postav si obě házejí proti sobě. V případě boje se útočníkův bank kostek snižuje o obranu jeho soupeře. Počet úspěchů pak odpovídá počtu udělených zranění. Pravidla pro magii naleznete níže.

Příklad: máme tady sympaťáka Tonyho: profesionální boxer (popis v hodnotě 3 kostek) s atributy hlava 2, tělo 3, vliv 3. Tony chce zjistit, kdo ve městě prodává nelegální anabolika. Jako boxer se umí zajisté nejenom obstojně rvát, ale má také kontakty v posilovnách a mezi dodavateli výživových suplementů, a proto hází bankem 6 kostek (3 za vliv a 3 za boxera). Pokud hodí alespoň 1 úspěch, zjistí asi, jak si ten člověk říká a jaká čtvrť je jeho oblíbený rajón. Pokud 3 úspěchy, zjistí navíc jeho přesnou domácí adresu a adresu posilovny, do které každý pátek chodí distribuovat. Pokud 5 úspěchů, dozví se možná navíc i to, že takzvaný Billy Kruťas se právě teď baví v Červeném motýlku s prostitutkou, kterou si před chvílí najal za prachy utržené z prodeje nelegálních a anabolik.

Merity?

Pro jednohubku na ně zapomeňte, jsou svým způsobem zahrnuté ve třech (čtyřech) popisech.

Willpower (WP)

Hlava + vliv + 1. Obnovuje se odpočinkem, mimořádným nápadem či úspěchem, hraním postavy či působením nadpřirozených sil. Kdykoli chce hráč zvýšit svoji šanci na úspěch, může zaplatit 1 bod WP a získat ke svému příštímu hodu bonus +2 kostky (včetně sesílání kouzel).

Magie

Chcete hrát kouzelníka? Výborně! Vymyslete si obor a popište jeho sféru působení – stane se jedním z popisů postavy (pán ohně, vládce mysli apod.). Vypravěč má právo veta, obor nesmí být příliš obecný (např. elementalista).

Bertholet Flemalle, Scène de magie, 1654 (zdroj: Wikipedie)
Bertholet Flemalle, Scène de magie, 1654 (zdroj: Wikipedie)
Počet teček

Počet teček v magickém oboru definuje, co v rámci dané sféry kouzelník dokáže a kolika kostkami hází na ověření úspěchu (tedy i to, jak silného efektu je schopen).

 • 1 tečka = detekce, analýza, šestý smysl (např. kouzelník magie těla vycítí živou bytost nebo z jakého tvora pocházejí vybělené kosti)
 • 2 tečky = částečné ovládání již existujícího fenoménu (pohyb, přesměrování a přechodné zvětšení či zmenšení; např. kouzelník magie těla sníží na chvíli sílu svého soupeře nebo kouzelník magie ohně popálí nepřítele plamenem jeho vlastní louče)
 • 3 tečky = vytvoření fenoménu z ničeho (stojí 1 WP!)
 • 4 tečky = ničení, odčarování (stojí 1 WP!)
 • 5 teček = transformace, transmutace + čarovné stráže (neboli odložené seslání kouzla za určité podmínky, viz DrD2)
Cena sesílání
 • Při pokusu o seslání jakéhokoli kouzla si kouzelník způsobí stínové zranění, dle pravidel WoD tzv. bashing damage (to víte, únava!).
 • Body WP platí za úspěšně seslané kouzlo jen v případě, když vytváří něco z ničeho nebo když naopak ničí, odebírá, odčarovává.
 • Navíc může zaplatit také body WP za zvětšení rozsahu, dozsahu nebo trvání kouzla (viz dále).
Síla, velikost efektu

Rozhoduje počet úspěchů a typ magie:

 • Zraňující magie – počet úspěchů = počet lethal nebo bashing zranění (typ zranění dle logiky).
 • Nezraňující nebo nepřímo zraňující magie má efekt maximálně na tak velké místo nebo bytost dle toho, kolik úspěchů padlo:
  • 1 až 2 = hráčská postava, objem sudu (v případě plochy si představme nanejvýš takovou plochu, na kterou se rozlije z takového sudu kapalina)
  • 3 až 4 = velký úspěch = nanejvýš slon, objem běžné místnosti, analogicky plocha
  • 5 a více = mimořádný úspěch = nanejvýš drak, objem dvoupodlažního městského domu
Rozsah

1 bytost nebo 1 místo dle síly efektu. Zaplatí-li kouzelník navíc 1 WP, rozšíří účinek na 2 až 10 cílů, ale celková síla se mezi ně dělí. Za 2 WP = rozšíření účinku až na desítky cílů, ale celková síla se dělí.

Dosah

Smysly kouzelníka. Zaplatí-li kouzelník 1 WP navíc, zvětší dosah až na desítky sáhů bez ohledu na smysly (např. skrze zeď). Za 2 WP = zvětšení dosahu až na stovky sáhů bez ohledu na smysly.

Trvání

Běžně 1 kolo. Za 1 WP = dějová scéna (obvykle minuty až desítky minut). Za 2 WP = déle než scéna.

Obrana před magií

Bank kostek kouzelníka se v případě nezraňující nebo nepřímo zraňující magie sníží o hodnou jednoho z atributů cíle, případně i o hodnotu některého popisu cíle, pokud tento může hrát roli. Platí jen v případě, že cíl je obětí kouzla nedobrovolně.

Jiný způsob obrany je magický štít, který může vytvořit kouzelník, který zná určitý obor magie v hodnotě 5 teček. Využije k tomu tzv. čarovné stráže. Pokud si chce být jistější úspěchem, měl by vložit také 1 WP do vytvoření něčeho z ničeho pro případ, že by v budoucnu v dosahu nebyl daný element/fenomén. Když je na někoho nebo něco sesláno kouzlo, aktivují se čarovné stráže sesláním protikouzla. Například sešlou vodu proti ohni nebo naopak sešlou odebrání/ničení ohně apod.

Příklady užití magie

Sepíšu v samostatném článku 😉

Závěr

Budu moc rád, když zjednodušená pravidla otestujete a dáte mi zpětnou vazbu, co vám fungovalo a co nefungovalo, zejména pokud jde o magii. Magický systém v této zjednodušené verzi je extrémně otevřený a volný – kreativita vítězí nad pravidly. Ovšem je potřeba se řídit zdravým rozumem a nepřistupovat k této verzi pravidel po způsobu powergamingu. Spíše je vhodné se ptát, jaký má daná akce příběhový dopad. Pokud se vám zdá, že příliš malý, možná byste měli být více benevolentní a dát více prostoru schopnostem postav. Pokud se vám zdá příliš velký, zamyslete se, zda není logické dovednosti toho kterého povolání a nebo toho kterého kouzla omezit…

Hře a příběhům zdar! 😉

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *